[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Hvordan håndterer en virksomhed eller myndighed en nødsituation eller en større krise? Ligger der planer klar i skuffen, så alle kender roller og ansvarsområder og kan handle ud fra dem – også under pres?

Sådanne spørgsmål kommer på dagsordenen, når Dansk Industri og Beredskabsstyrelsen iværksætter et samarbejde om krisestyring. Målet er i første omgang at kortlægge, hvordan virksomheder og myndigheder arbejder med krisestyring. Data fra projektet skal siden tjene som målestok og retningslinje og dermed styrke virksomheders og myndigheders modstandskraft over for kriser.

- Det er vigtigt at få sat krisestyring højere på dagsordenen i de enkelte virksomheder. Det handler om kroner og ører, og i sidste ende kan der være menneskeliv på spil. Derfor er vi meget tilfredse med, at vi får noget konkret materiale at arbejde ud fra og måle os op imod, siger chefkonsulent i Dansk Industri Christine Jøker Lohmann.

Krisestyringsekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Ecklon supplerer:

- Beredskabsstyrelsen arbejder på at udvikle og styrke evnen til at håndtere kriser i hele samfundet, og her spiller virksomheder og myndigheder afgørende roller. Vi håber at kunne løfte niveauet for evnen til at håndtere kriser til samfundets bedste, siger Mads Ecklon.

Om projektet
Projektet består af en spørgeskemaundersøgelse blandt over 600 virksomheder og myndighedsinstanser. Spørgeskemaet kommer rundt om organisationens planer, forholdsregler og vurdering af evnen til at navigere igennem en krise.

På baggrund af datamaterialet udtrækkes der læringspunkter, så virksomheder og myndigheder kan lade sig inspirere af hinanden. Beredskabsstyrelsen rustes til i højere grad at kunne målrette krisestyringsrådgivning af virksomheder og offentlige instanser.

Spørgeskemaet udsendes primo september, og konklusionerne præsenteres ultimo november 2017.

Det er planen, at projektet skal være tilbagevendende hvert eller hvert andet år, så man løbende kan tage temperaturen på krisestyringsevnen i virksomheder og myndigheder.