[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Når redningsberedskabet er indsat til brandslukning, ved oversvømmelser eller noget helt tredje, er det indsatslederen, der styrer slagets gang. Pr. 1/1 2018 justeres der på efteruddannelsen for at styrke de beredskabsfaglige og ledelsesmæssige kompetencer hos indsatslederne.

Der er to primære ændringer: Dels ændres de 24 timers årlige efteruddannelse i egen beredskabsenhed til 12 timer. Fokus rettes mod tværfaglig ledelse med f.eks. sundhedsberedskabet, politiet, miljømyndigheder, krisestyringsorganisation m.v.

Dels indføres 24 timers obligatorisk efteruddannelse ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole hvert tredje år. Her ligger fokus på ledelse i en beredskabsfaglig kontekst.

Udgangspunkt i ændret risikobillede
Ændringerne foretages bl.a. på baggrund af et ændret risikobillede med flere og større klimarelaterede hændelser. Formålet med den justerede uddannelse er at gøre indsatslederne mere robuste og rutinerede i større og komplekse hændelsestyper.

Efteruddannelsen vedligeholder allerede indlærte færdigheder og videreudvikler indsatsledernes beredskabs- og ledelsesmæssige kompetencer i relation til ledelsen på et større eller kompliceret skadested.

Uddannelsen lokalt skal tage afsæt i hændelser, der kan ske i eget lokalområde, eller læring efter indsatser der har været i egen beredskabsenhed. Uddannelsen ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole tager udgangspunkt i virkelige scenarier, der bygger på større og komplekse hændelser, der har været igennem de seneste år.

- Indsatslederne i redningsberedskaberne har generelt et højt fagligt niveau, som bliver yderligere løftet med de nye tiltag. Det gælder dels det beredskabsfaglige men også det ledelsesmæssige. Målet er, at redningsberedskaberne skal varetage deres opgaver endnu mere målrettet og effektivt, end det allerede er tilfældet, siger chef for Center for Uddannelse i Beredskabsstyrelsen, Tine Overby.

Den opdaterede ramme om efteruddannelsen træder i kraft pr. 1. januar 2018.