[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Denne nyhed er opdateret 22. januar 2018 med nye tal. De oprindelige tal kan ses nedenfor.

På baggrund af en dialog om vinkling og metode med Voxmeter, der har udført befolkningsundersøgelsen for Beredskabsstyrelsen, gennemførte Voxmeter en opfølgende telefoninterviewundersøgelse blandt 1114 repræsentativt udvalgte danskere. Resultaterne af denne måling, der ifølge Voxmeter er mere retvisende end det anført nederst, fremgår her:

Hvilket telefonnummer vil du alarmere myndighederne med, hvis du kommer ud for en akut livstruende situation?

Svaret er 112, men et af resultaterne i Beredskabsstyrelsens rapport Danskernes Risikoopfattelse er, at blot 86 procent af danskerne svarer 112. Herudover svarer 8 procent ’ved ikke’, mens 3 procent svarer 114.

- Borgerne er en helt afgørende del af alarmberedskabet, for det er ofte borgerne, der først opdager, at der er sket en ulykke. Derfor er det også afgørende, at vi alle ved, at man skal ringe til 112 i en akut nødsituation, siger chef for Beredskabsstyrelsens center for Krisekommunikation, Thomas Dybro Lundorf.


Hvilket telefonnummer vil du alarmere myndighederne med, hvis du kommer ud for en akut livstruende situation?

Beredskabsstyrelsen vil følge op på undersøgelsens resultater i samarbejde med øvrige relevante myndigheder.



Om 112
112 er alarmnummeret, som du skal ringe til i akutte tilfælde for at få fat i ambulancer, brandvæsenet, politiet eller miljøberedskabet. 112 er gratis at bruge, og kan anvendes i hele EU.

112 app’en
En række myndigheder har udviklet en 112 app. Ved at downloade den kan du starte et opkald til alarmcentralen og automatisk sende mobilens GPS-koordinater til alarmcentralen. På den måde kan beredskabet lettere finde dig, og du kan få hjælp hurtigere.



De oprindelige tal fra Voxmeter, som Beredskabsstyrelsen offentliggjorde, var:

Hvilket telefonnummer vil du alarmere myndighederne med, hvis du kommer ud for en akut livstruende situation?

77 procent af danskerne svarer, at de ville ringe til 112 i en akut livstruende situation. 15 procent svarer ’ved ikke’, mens 7 procent svarer 114.