[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen har udsendt en ny vejledning om kompetenceudvikling af holdledere, der skal kunne løse tekniske ledelsesopgaver. Vejledningen bidrager til, at tilrettelæggelsen kommer til at bygge på en mere systematisk vurdering af de mulige opgaver, holdlederen vil kunne komme ud for i sin funktion som teknisk leder og dermed også til en målrettet kompetenceudvikling af holdlederen.

Den nye vejledning er bl.a. sat i verden som et resultat af, at strukturændringerne i 2016 og samlingen af brandvæsenerne i større kommunale driftsselskaber har givet grobund for en øget anvendelse af holdledere som tekniske ledere. Endvidere har det vist sig, at der er stor variation i, hvordan skadestedsledelsen tilrettelægges og hvordan spørgsmålet om holdledernes opgaver og kompetencer vurderes.

Vejledningen omfatter bl.a. følgende emner:

  • Teknisk ledelse; grundlag og opgaver
  • Lederens vilkår; opgavekompleksitet og krav til lederens kompetencer
  • Redningsberedskabets uddannelse: holdledere og indsatsledere
  • Praksiserfaringer med anvendelse af holdleder som teknisk leder
  • Scenarieanalyser
  • Perspektivering; planlæggerens opmærksomhedspunkter
  • Procesbeskrivelse for analyse af et indsatsforløb


Til højre finder du udover selve vejledningen også case-beskrivelser med tre scenarier for varetagelsen af den tekniske ledelse samt en analyse af indsatsforløb.