[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

De Amerikanske Jomfruøer (tidligere Dansk Vestindien) blev hårdt medtaget af orkanerne Irma og Maria, der ramte øgruppen kort efter hinanden i løbet af september. Veje, havne, lufthavne, hospitaler, telefon og internet og en række andre forhold er sat helt eller delvist ud af funktion, og der venter et stort genopbygningsarbejde. Beredskabsstyrelsen bidrager med katastrofehjælp.

Beredskabsstyrelsen sender 14 personer til øerne. De skal bistå med at genetablere samfundsvigtig infrastruktur, herunder skoler.

- Siden søndag har vi haft to folk på øerne for at vurdere situationen og koordinere med myndighederne derovre. Meldingen er, at en lang række områder er hårdt ramt. Vi har fundet et godt match mellem lokale behov og vores kompetencer, og vores folk er allerede på vej derover, siger chef for Internationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen, Jens Oddershede.

Om Beredskabsstyrelsens indsats
Beredskabsstyrelsen sender 14 personer af sted, der skal bidrage til genopretningen oven på katastrofen. En af de primære opgaver bliver at bistå med genopbygningen af skoler.

Personellet inddeles i fem hold: Et ledelseshold, der står for koordinationen af indsatsen i samarbejde med de lokale myndigheder og FEMA, et logistikhold, samt tre hold, der kan operere uafhængigt af hinanden. Holdene har værktøj og materiel med og bliver selvforsynende med mad, drikkevarer, indkvartering og kommunikationsudstyr.

Missionen forventes at strække sig over 10-12 uger. Personellet indsættes i flere tempi, så der er opgaver klar, når mandskabet ankommer. Der forventes tre til fire rotationer undervejs med overlapningsperioder til afrapportering og overdragelse.

Beredskabsstyrelsen bidrag kommer efter dialog imellem danske, lokale og amerikanske myndigheder, herunder især Beredskabsstyrelsens amerikanske søsterorganisation, FEMA. Indsatsen er finansieret af Forsvarsministeriet.