[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Siden slutningen af august er knap 600.000 Rohingyaer flygtet fra Myanmar til Bangladesh. De mange flygtninge, som er ankommet til Bangladesh, har medført et behov for at opskalere de humanitære organisationers faciliteter til at modtage og hjælpe flygtningene. Derfor sender Beredskabsstyrelsen materiel og mandskab til Cox’s Bazar.

Samlet over 20 tons materiel
Beredskabsstyrelsen bidrager med 8,5 tons materiel i regi af International Humanitarian Partnership (IHP). Sverige, Estland og Luxembourg deltager også i missionen, og samlet sendes over 20 tons materiel af sted.

Udstyret skal bruges til at etablere faciliteter til nødhjælpsorganisationerne, der opererer i området. Der skal etableres en såkaldt base of operation bestående af kontor-, koordinerings- og nødindkvarteringsfaciliteter.

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs siger:

- Det er uhyre vigtigt, at det internationale samfund støtter op om de mange flygtninge og berørte lokalsamfund i det sydlige Bangladesh, der lige nu har akut brug for hjælp. Derfor er jeg også meget glad for, at Beredskabsstyrelsen kan assistere IOM og andre FN-organisationer med ekspertbistand og logistik gennem deres aftale med Udenrigsministeriet.

- Beredskabsstyrelsens indsats i Bangladesh bidrager til et stærkt dansk engagement i den alvorlige og eskalerende krise. Vi er blandt de største humanitære donorer i krisen og er dermed med til at sikre, at FN, Røde Kors og flere danske NGO’er kan yde livreddende assistance til de hundredetusinder af nødlidende.

Udover materiellet sender Beredskabsstyrelsen i alt tre specialister til Bangladesh for at forestå opbygningen af faciliteterne.

Baseret på assessment-mission
Beredskabsstyrelsen var tidligere i oktober teamleder på en IHP-assessment-mission i Bangladesh. Det er på baggrund af den mission, at det nuværende bidrag er sammensat. Det er FN-organisationen International Organization og Migration, der har anmodet IHP om støtte.

Køreplan
Beredskabsstyrelsens materiel er pakket ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland og afgik onsdag med lastvogn til Sverige. I Sverige pakkes Beredskabsstyrelsens materiel sammen med materiel fra styrelsens svenske søsterorganisation, MSB, og afgår med fly fra Ørebro til Bangladesh i uge 44. Beredskabsstyrelsen sender i uge 44 tre personer til Bangladesh for at forestå opbygningen af faciliteterne.

Opgaven ventes at strække sig til ultimo januar 2018. Beredskabsstyrelsens bidrag i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. er finansieret af Udenrigsministeriet.