[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen understøtter humanitær indsats i Uganda, der er presset af flygtningestrømme fra Sydsudan. Styrelsen bidrager med mandskab og materiel til bistand for nødhjælpsarbejdere i de lokale flygtningelejre.

Uganda er presset af flygtningestrømme fra deres urohærgede nordlige nabo, Sydsudan. Heftige kampe, politisk ustabilitet og hungersnød har sendt tusinder på flugt. Siden juli 2016 er der i gennemsnit ankommet 61.000 flygtninge til Uganda hver måned. Det samlede antal flygtninge i landet ligger omkring en million.

Der er hårdt brug for faciliteter til at håndtere flygtningestrømmen i Uganda. Beredskabsstyrelsen understøtter den opgave i samarbejde med sin svenske søsterorganisation, MSB.

Faciliteter til nødhjælpsarbejderne
Beredskabsstyrelsen og MSB vil inden for de kommende to-tre måneder etablere faciliteter til nødhjælpsarbejdere fra UNCHR, FN's Flygtningehøjkommissariat, lokale NGO'er og andre organisationer. Konkret skal der etableres to-tre centre med alle nødvendige arbejdsfaciliteter for nødhjælpsarbejderne.

Centrene bliver opbygget af MSB's og Beredskabsstyrelsens udstyr, der kan modstå vejrliget i regntiden, samt lokalt indkøbte faciliteter.

Hjælp i nærområdet
Beredskabsstyrelsens bidrag muliggør støtte til flygtninge fra Sydsudan, der har søgt ophold i nærområdet i Uganda.

- Uganda har åbne grænser og håndterer flygtningestrømmen efter bedste evne, men der er stort pres på og brug for hjælp udefra. Det er positivt, at vi fra dansk side med Beredskabsstyrelsen kan yde et bidrag, der samtidig understøtter regeringens prioritet om at fokusere flygtningehjælpen i nærområderne, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Bevillingen på 1,5 millioner kroner kommer fra Udenrigsministeriets fleksible pulje til Beredskabsstyrelsens indsatser i forbindelse med akutte internationale kriser.

- Danmark har en klar interesse i at støtte Uganda i at løfte den store opgave, som de har påtaget sig med de mange sydsudanesiske flygtninge. I Uganda har de mulighed for at skabe et nyt liv, tæt på hjemlandet, indtil de snarest muligt kan vende hjem. Danmark har støttet Ugandas flygtningepolitik siden 1960'erne - og det bliver vi ved med, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs.