[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen indgår i dag et formelt samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen WHO. Aftalen gør, at WHO kan bede Beredskabsstyrelsen om at stille med f.eks. medicinske faciliteter, indkvarteringslejr til nødhjælpsarbejdere eller vandrensningsanlæg med kort varsel. Aftalen gør, at hjælpen hurtigere kan komme af sted, og det kan redde liv.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er meget tilfreds med, at samarbejdet med WHO bliver formaliseret.

- Beredskabsstyrelsen er jævnligt indsat rundt omkring i verdens brændpunkter, og nu får Danmark et endnu bedre udgangspunkt for hurtigere og mere effektivt at bidrage til humanitære nødhjælpsaktioner. Aftalen med WHO sender et stærkt signal om, at Danmark er klar til at tage internationalt ansvar, hvor der er brug for det, siger Claus Hjort Frederiksen.

Styrker WHO’s evne til at rykke hurtigt
Beredskabsstyrelsen og WHO har samarbejdet før. Eksempelvis var Beredskabsstyrelsen indsat i WHO-regi i forbindelse med ebola-epidemien i Sierra Leone i 2014 og 2015. Styrelsen opsatte en stor indkvarteringslejr, der gav internationale sundheds- og nødhjælpsarbejdere adgang til områder, hvor der var brug for hjælp. Lejren indeholdt medicinske træningsfaciliteter, indkvartering og logistisk støtte til nødhjælpsarbejderne.

Den nye aftale bygger på de gode erfaringer.

- Beredskabsstyrelsen er en af WHO’s betroede samarbejdspartnere, og aftalen forbedrer WHO’s kapacitet til at reagere hurtigt og effektivt på sygdomsudbrud og nødsituationer. Vi ser frem til et endnu stærkere samarbejde i fremtiden om at begrænse konsekvenserne af nødsituationer og redde liv, siger Dr. Nedret Emiroglu, chef for sundhedsnødsituationer og smitsomme sygdomme ved WHO’s regionskontor i Europa baseret i København.

Om aftalen
Aftalen sætter WHO i stand til at etablere faciliteter til f.eks. indkvartering, vandrensning eller behandling af syge i katastrofeområder med kortere varsel end hidtil. Aftalen giver WHO hurtig og effektiv adgang til ikke bare Beredskabsstyrelsens resurser, men også til materiel stillet til rådighed af Beredskabsstyrelsens samarbejdspartnere i netværket i regi af det Internationale Humanitære Partnerskab (IHP).

Aftalen træder i kraft dags dato.


Lejr ebola-indsatsen i Sierra Leone.

Fakta om Beredskabsstyrelsens internationale arbejde
Beredskabsstyrelsen var i 2016 udsendt på ni internationale missioner i syv forskellige lande: Sydsudan, Ecuador, Sri Lanka, Irak, Libyen, Haiti og Nigeria. I alt var 25 specialister fra Beredskabsstyrelsen i aktion. Når Beredskabsstyrelsen er indsat internationalt, er bidraget som oftest finansieret af Udenrigsministeriet.