[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

CBRNE-hændelser er hændelser med kemiske (C), biologiske (B), radioaktive (R), nukleare (N) eller eksplosive stoffer (E), der i den konkrete situation udgør en fare. De nye retningslinjer skal sikre de bedst mulige betingelser for myndighedernes samarbejde ved sådanne hændelser.

Beredskabsstyrelsen har gennem en årrække haft ansvaret for udgivelse af publikationen Retningslinjer for indsatsledelse (REFIL), som beskriver de overordnede ledelsesmæssige forhold og samarbejdsprincipper for redningsindsatser i Danmark.

De nye retningslinjer, der er udarbejdet i samarbejde med relevante myndigheder, er et supplement til REFIL og afløser Rigspolitiets publikation Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhændelser.

Beredskabsstyrelsens publikation beskriver alene de overordnede retningslinjer for samarbejdet mellem myndighederne i forbindelse med CBRNE-hændelser, mens de enkelte myndigheder skal udarbejde egne interne instrukser og retningslinjer for myndighedens mere specifikke indsats.

Retningslinjerne bliver kun udgivet elektronisk. Læs eller download dem via link i højre kolonne.