[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

En kompleks verden med et trusselsbillede under konstant udvikling, var udgangspunktet for et forskningsprojekt ved Stanford Universitet med forskeren Anja Dalgaard-Nielsen i spidsen. For hvordan forbereder myndigheder sig bedst på kriser, når det kan være svært af forudse, præcis hvordan en sådan vil forløbe.

Nu er resultaterne klar. Ifølge Anja Dalgaard-Nielsen er en del af svaret at fokusere på resiliens, der betegner et systems evne til hurtigt at genfinde sin ligevægt oven på en ekstern forstyrrelse.

”Resiliens har længe været et buzzword i det private erhvervsliv, og min forskning viser, at det også er blevet et fokuspunkt blandt myndigheder. Danske myndigheder med ansvar for sikkerhed og tryghed er opmærksomme på betydningen af læring og innovation, hvilket er en stor styrke” siger hun.

Som led i projektet har Anja Dalgaard-Nielsen interviewet 12 danske topchefer fra blandt andet justits-, forsvars- og udenrigsområdet. Med baggrund i forskning og de gennemførte interviews, nævner hun i forskningsprojektet flere områder, hvor offentlige chefer med fordel kan fokusere for at øge organisationens resiliens:

”Individuel åbenhed, samarbejdsvilje og vilje til udvikling og læring kan ikke fremkommanderes og rulles ud efter en central handlingsplan. Så handler det iflg. forskning i forandringsledelse mere om at lytte end om at tale og mere om at kunne improvisere end om at kunne lægge og følge en plan. Det handler om at forsøge at forstå, hvad det er for en virkelighed, de forskellige medarbejder-grupper ser og hvad der i deres univers(er) giver mening,” som forskningsprojektet blandt andet konkluderer.

Øvelsesseminar 2016
Anja-Dalgaard Nielsen deltager torsdag den 26. maj på Øvelsesseminar 2016 sammen med over 200 offentlige og private deltagere med beredskabsansvar. Her vil hun give et oplæg om myndigheders arbejde med resiliens.

Forskningsprojektet er lavet i samarbejde med ’Stanford University’s Center for International Security and Cooperation’ og Beredskabsstyrelsen, med Anja Dalgaard-Nielsen som forskningsleder. Anja Dalgaard-Nielsen er i dag chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Du kan læse mere om forskningsresultaterne ved at trykke på linket i højre hjørne.