[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Med baggrund i den politiske aftale om redningsberedskabet for 2013-2014 skal der udarbejdes en national forebyggelsesstrategi med henblik på at styrke forebyggelsesområdet i samfundet på udvalgte områder. I dag blev det første møde i arbejdsgruppen afholdt.

Et oplæg til forebyggelsesstrategien vil blive præsenteret i første halvår af 2016. Arbejdet med at formulere strategien drives af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med en række andre myndigheder samt offentlige og private organisationer. Arbejdet organiseres i en arbejdsgruppe og en følgegruppe.

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en temaside, hvor relevante informationer om arbejdet med at udforme den nationale forebyggelsesstrategi er samlet, heriblandt kommissoriet for udarbejdelse af strategien, mødeindkaldelser og referater, information om temadage m.v.

Se temasiden om den nationale forebyggelsesstrategi via link i højre kolonne.