[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Alle brandvæsnets og Beredskabsstyrelsens udrykninger skal fra og med onsdag den 1. juli indberettes i den nye version af redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem, ODIN.

Det nye ODIN har været i drift siden årsskiftet, og mange kommunale redningsberedskaber (brandvæsner) bruger allerede det nye system. Udrykninger, der er igangsat efter den 30. juni, kan ikke indtastes i den gamle version, og derfor skal alle brandvæsner fremover indberette i det nye ODIN.  

Beredskabsstyrelsen varetager driften af systemet og er klar til at besvare spørgsmål via ODIN-hotline på mailadressen: odin@brs.dk. 

Flere og mere detaljerede oplysninger
ODIN bruges til at indsamle informationer om hver enkelt opgave, som redningsberedskabet rykker ud til. De indsamlede data danner grundlag for en løbende og overordnet vurdering af beredskabsopgavernes udvikling.

Den nye version indeholder flere oplysninger om de forhold og årsager, der fører til brande og andre ulykker, og skal på den måde være med til at styrke grundlaget for brandforebyggelse i Danmark.

Det nye ODIN skal også støtte arbejdet med at nedbringe antallet af blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg (ABA), idet systemet vil indsamle mere detaljerede data om netop disse udrykninger.

Herudover vil det nye ODIN indeholde mere målrettede oplysninger om det indsatte mandskab og materiels formåen.

Mere information
Læs mere om det nye ODIN via links øverst i højre kolonne.