[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Et stadigt mere komplekst risikobillede, hvor terror, cyberkriminalitet og ekstremt vejr blot er nogle af de katastrofer, der kan udfordre myndigheder og andre organisationer med beredskabsansvar, er baggrunden for et nyt forskningsprojekt, som Beredskabsstyrelsen står bag.

I regi af Stanford University i Californien, USA, undersøger ph.d. Anja Dalgaard-Nielsen, bl.a. gennem en række interview med topledere i ministerier og styrelser, sammenhængen mellem den eksisterende ledelsesmæssige praksis og behovet for øget resiliens i lyset af et mere komplekst og dynamisk trusselsbillede.

Brugbare resultater
Projektet skal bl.a. resultere i målrettede råd, der med en solid forskningsmæssig forankring kan pege på, hvordan topledelse kan udvikles i en retning, der gør organisationerne mere resiliente og således mere modstandsdygtige i forhold til de mangeartede risici, der kan påvirke vitale strukturer i moderne samfund.

Sigtet er altså at udvikle beredskabsorganisationers evne til at håndtere uforudsete katastrofer i praksis med udgangspunkt i ledelsens rolle. Projektet tager udgangspunkt i en dansk kontekst, men det er forventningen, at resultaterne også vil kunne anvendes generelt i forhold til en afdækning af topledelsens betydning for organisationers arbejde med forandringsledelse, sikkerhed og beredskab.

Mere information
Anja Dalgaard-Nielsen er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 1996 og har en master- og ph.d.-grad i europæiske og internationale studier fra Johns Hopkins University i Washington D.C. Hun har tidligere været ansat i Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), afdelingschef i Politiets Efterretningstjeneste, PET, og er nu chef for institut for strategi på Forsvarsakademiet.

Du kan læse mere om forskningsprojektet via linket i højre kolonne.