[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Den 11.-12. november 2015 bliver Danmark ramt af en planlagt katastrofe. Det sker under den nationale krisestyringsøvelse KRISØV 2015, hvor en atomdrevet isbryder kolliderer med et stort fragtskib i Kattegat. Kollisionen bliver startskuddet til en kæde af begivenheder, som skaber problemer for hele samfundet.

Scenariet blev fredag præsenteret for repræsentanter for en lang række ministerier, styrelser og ambassader, da den samlede øvelsesledelse holdt sit første møde forud for den store krisestyringsøvelse.

KRISØV 2015 organiseres og afholdes i et samarbejde mellem Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Formålet med øvelsen er at træne krisestyringssystemet i Danmark på det centrale niveau med særligt fokus på evnen til at håndtere konsekvenserne af et nukleart uheld.

Store og komplekse opgaver
Under KRISØV 2015 vil hele katastrofeberedskabet stå over for store og komplekse opgaver, når samfundsvigtige funktioner som bl.a. beredskab og civilbeskyttelse, sundhed, fødevarer, transport, energi, efterretnings- og sikkerhedstjeneste, udenrigstjeneste mv. kommer under pres.

Den fiktive katastrofe får et omfang, der gør det nødvendigt at aktivere alle niveauer af krisestyringssystemet i Danmark – fra regeringens krisestyringsorganisation helt ud til de enkelte berørte virksomheder og organisationer.

Mellem 500 og 1000 deltagere
KRISØV er en tilbagevendende national krisestyringsøvelse, der afholdes hvert andet år. Formålet er at øve centrale aktørers evne til at opretholde og videreføre samfundskritiske funktioner i situationer, hvor disse funktioner trues, svækkes, afbrydes eller ødelægges.

Mellem 500 og 1000 personer fra mere end 30 offentlige og private organisationer forventes at deltage i øvelsen, som er den største af sin art i Danmark. Deltagerne omfatter bl.a. ministeriernes departementer og styrelser, lokale myndigheder, medier, private aktører, udenlandske ambassader og de tværgående krisestyringsfora på lokalt og nationalt niveau.

Læs mere om krisestyring i Danmark via links i højre kolonne.