[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Over 30 ministerier, styrelser og udenlandske ambassader deltog i KRISØV på øvelsens første dag. Øvelsesscenariet var en atomulykke, forårsaget af et atomdrevet russisk skibs kollision med et fragtskib i Kattegat.