[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I perioden fra den 17. december til den 21. januar gennemførte Beredskabsstyrelsen en brugerundersøgelse blandt følgerne af styrelsens hovedprofil på Twitter, @BRSdk. Deltagerne blev i undersøgelsen bedt om at forholde sig til en række spørgsmål om profilens tweets, herunder hvilket indhold de foretrækker, frekvensen af opdateringer, samt hvad der er de væsentligste egenskaber for @BRSdk.

Undersøgelsen viser bl.a., at brugerne vurderer, at informationen fra Beredskabsstyrelsens twitter-profil er meget troværdig. Således opnår profilen en gennemsnitlig score på 9,1 på en skala fra 1-10, når der spørges til graden af troværdighed. Der er ligeledes flotte tal, når det handler om forståelighed (8,5 på samme skala) og hastighed i krisesituationer (7,6).

En anden tydelig tendens er, at der blandt de, der har svaret på undersøgelsen, er et behov for saglig og nøgtern kommunikation. For deltagerne var hurtig, troværdig og handlingsanvisende information i højsædet, når de blev spurgt om, hvad de vigtigste egenskaber ved profilen var – mens kategorier som ’underholdende’, ’uformelle’ og ’personlige’ scorede lavest.

Nye platforme, samme krav
- Nu er det her jo ikke nogen videnskabelig undersøgelse, for det ville have krævet flere besvarelser, men den giver alligevel et fingerpeg om, at folk kan bruge det, vi laver, til noget, siger kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen Thomas Dybro Lundorf og fortsætter:

- Vi kan se, at kravene til en offentlig myndighed som Beredskabsstyrelsen ikke nødvendigvis ændrer sig, fordi man benytter en nyere platform som fx Twitter. Der er en forventning om og en tillid til, at vi først og fremmest leverer troværdig og pålidelig information til borgerne, når en kritisk situation opstår – at vi kort sagt gør vores arbejde hurtigt og troværdigt, uanset hvilken platform vi bruger.

Følg Beredskabsstyrelsens hovedprofil på Twitter og læs mere om styrelsens øvrige profiler på sociale medier via links i højre kolonne.