[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Regeringen har besluttet at give yderligere 115 mio. kr. til en styrket dansk ebolaindsats, stille sundhedsfagligt personale til rådighed, udsende en lejr fra Beredskabsstyrelsen til indkvartering af internationalt sundhedspersonale i Sierra Leone samt nedsætte en tværministeriel task force til at koordinere indsatsen.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen siger:

- Fra dansk side har vi sat hurtigt og nu meget massivt ind for at inddæmme epidemien med en bredspektret indsats. Vi kan være med til at redde tusindvis af menneskeliv i Vestafrika og bidrage til at epidemien ikke kommer ud af kontrol. Vi vil derfor nu sende sundhedspersonale, en lejr og træningsfaciliteter til de hårdest ramte lande for at hjælpe til med at håndtere den helt akutte situation. Vi yder samtidig et markant bidrag til den internationale indsats for at styrke de nationale sundhedssystemers ebolaberedskab.

Lejr- og træningsfaciliteter fra Beredskabsstyrelsen
Som led i den samlede indsats skal Beredskabsstyrelsen levere lejr- og træningsfaciliteter til op til 60 internationale sundhedsmedarbejdere i Sierra Leone, der støtter de lokale sundhedsmyndigheder i kampen for at håndtere den dødelige sygdom.

Forsvarsminister Nicolai Wammen siger:

- Jeg er stolt af, at Forsvaret og Beredskabsstyrelsen bidrager med dygtige eksperter, som kan hjælpe med at bekæmpe epidemien og redde liv. Forsvaret vil få det overordnede ledelsesmæssige ansvar for udsendelse af et sundhedsfagligt personale, og eksperter fra Beredskabsstyrelsen etablerer indkvarteringsmuligheder og træningsfaciliteter for sundhedsmedarbejdere.

Udsendelse af sundshedsteam
Danmark vil udsende et dansk sundhedsteam bestående af op til 25 personer som vil indgå i den internationale operation. Der vil være tale om sundheds- og laboratoriepersonale til ebolabehandlingsfaciliteter/laboratorier i Sierra Leone eller Liberia under ledelse af enten Storbritannien, FN eller USA, hvilket er under afklaring. 

Sundhedsministeriet og Danske Regioner vil i samarbejde med Forsvarsministeriet rekruttere sundhedsfagligt personelbidrag fra den civile sundhedssektor til ebola-indsatsen. Regeringen nedsætter en tværministeriel task force under ledelse af Udenrigsministeriet til at koordinere den samlede danske ebola-indsats.
 
Læs om Danmarks hidtidige bidrag til indsatsen mod ebola i Vestafrika via faktaboksen i højre kolonne.