[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Hvert år tester mange virksomheder og myndigheder deres beredskab ved at afholde øvelser. Det sker dels for at træne mandskab og medarbejdere, dels for at teste, om procedurer og planer er på plads, og om øvelsesdeltagerne har de rette kompetencer til at løse deres opgaver, eller om der er noget, der skal justeres.

Virksomheder øver sig for at undgå, at større hændelser får kritiske konsekvenser for indtjeningen og virksomhedens evne til at udvikle sig. Offentlige institutioner og myndigheder som kommunale forvaltninger, sygehuse, styrelser og ministerier øver sig for at sikre, at driften kan fortsættes og samfundet og borgerne beskyttes, selv om noget uforudset skulle ske.

Nu iværksætter Beredskabsstyrelsen en undersøgelse af 327 private og offentlige organisationers øvelsesvirksomhed og viden om, hvordan erfaringer fra øvelser indarbejdes i beredskabet. Resultaterne af undersøgelsen skal bidrage til, at øvelseserfaringer fastholdes og bruges til at forbedre beredskabet.

En undersøgelsesrapport forventes færdig omkring årsskiftet.

Fokus på beredskabskultur
Undersøgelsen er en udløber af den danske opfølgning på de norske erfaringer fra terrorangrebet i Oslo og på Utøya i 2011.

Efter terrorangrebet blev der nedsat en kommission, der skulle redegøre for hændelsen og pege på læringspunkter. På baggrund af kommissionens rapport udtalte den daværende norske statsminister Jens Stoltenberg blandt andet, at ”problemet [ikke] er, at der ikke afholdes øvelser, men at evnen til at lære af dem er for lille.”

På baggrund af den norske kommissionsrapport blev der fra dansk side iværksat en opfølgning, hvor læringspunkterne fra Norge omsat til en række initiativer, der skal styrke beredskabskulturen i Danmark.