[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Jægerspris øvelses- og skydeterræn bliver den 29.-30. oktober centrum for en landsdækkende nuklear måleøvelse, hvor myndighederne træner mandskab og udstyr, der skal sættes ind, hvis der sker et udslip fra et kernekraftværk i et af Danmarks nabolande.

Borgere i Jægerspris og omegn bør derfor være opmærksomme på, at der på disse datoer vil være udrykningskøretøjer og mandskab iført beskyttelsesdragter i øvelsesområdet. Civile beredskabsdroner vil desuden periodevist cirkulere i luftrummet over Jægerspris øvelses- og skydeterræn.

Øvelsesaktiviteterne i Jægerspris sker inde på øvelsesområdets areal med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, og der er ikke adgang for offentligheden. Det skyldes bl.a., at øvelsen involverer brug af radioaktive kilder, der kan indebære en sundhedsmæssig risiko ved ophold i nærheden. Hverken mandskabet i eller omgivelserne omkring øvelsesområdet vil dog blive udsat for en strålingsmængde, der kan være skadelig for mennesker, dyr eller planteliv.

En af de ti største risici
Nukleare ulykker udgør ifølge Beredskabsstyrelsens rapport Nationalt Risikobillede en af de ti største risici for Danmark. Beredskabsstyrelsens nukleare måleberedskab kan indsamle data om udviklingen i strålingsniveauerne til de eksperter, der skal rådgive befolkningen om, hvad man skal gøre.

Formålet med øvelsen er at teste og styrke Beredskabsstyrelsens nukleare måleberedskabs operative indsættelsesevne, herunder kommunikation mellem målehold og stab, håndtering af store datamængder samt taktik ved måling efter radioaktive kilder.

Landsdækkende øvelse
Ud over aktiviteterne i Jægerspris øvelses- og skydeterræn vil man over hele Danmark kunne se målevogne køre rundt og registrere baggrundsstrålingen i de forskellige landsdele den 30. oktober. Disse målehold er til dagligt tilknyttet Beredskabsstyrelsens operative afdelinger i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Hedehusene og Allinge.

Beredskabsstyrelsen har ansvaret for det nukleare måleberedskab i Danmark og arrangerer øvelsen i et samarbejde med Lunds Universitet. Ud over styrelsen deltager forsvaret, politiet samt Beredskabsstyrelsens nukleare svenske og norske søstermyndigheder, Strålsäkerhetsmyndigheten og Statens Strålevern, i øvelsen.

Find mere information
Læs mere om Beredskabsstyrelsen Nukleart Beredskab via linket øverst i højre kolonne.