[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsens og Rigspolitiets tværgående evalueringsrapport om KRISØV 2013 er nu offentliggjort. I rapporten konkluderer øvelsescheferne, at KRISØV 2013 samlet set gav et højt læringsudbytte.

Overordnet viste øvelsen, at myndighederne håndterede udfordringerne godt, men at arbejdet med beredskabsplanlægning og krisestyring i endnu højere grad bør forankres på ledelsesniveau, og at der i planlægningen bør udvises særlig opmærksomhed i forhold til cyberhændelser.

Omdrejningspunktet for KRISØV 2013 var netop evnen til at håndtere konsekvenserne af omfattende cyberangreb rettet mod Danmark, og flere hundrede deltagere fra myndigheder og andre aktører var i aktion, da scenarierne udspillede sig i november 2013.

Tre fokusområder og 10 overordnede anbefalinger
Evalueringsrapporten omhandler tre fokusområder – alle med læring som målsætning:

• Generel læring om opgavevaretagelsen i det nationale krisestyringssystem, som gælder for alle større hændelses- og indsatsforløb.

• Specifik læring på cyberområdet.

• Øvelsesteknisk læring om planlægning, gennemførelse og evaluering i KRISØV-serien.

Evalueringen indeholder på den baggrund 10 overordnede anbefalinger. Kriseberedskabsgruppen, der har behandlet rapporten, har taget anbefalingerne til sig og vil løbende følge op på implementeringen af dem.

Læs hele evalueringsrapporten med de 10 anbefalinger samt rapporten Nationalt Risikobillede via links i højre kolonne.

Om KRISØV
KRISØV er en tilbagevendende national krisestyringsøvelse, der hvert andet år afprøver om rolle- og ansvarsfordeling, planer, procedurer og samarbejdsrelationer i det nationale krisestyringssystem fungerer efter hensigten.  KRISØV 2013 i november sidste år var den sjette siden seriens start i 2003, og KRISØV har således været en katalysator for krisestyringssystemets udvikling i mere end et årti.