[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Som led i afviklingen af atomreaktoren DR3 på Forskningscenter Risø har Dansk Dekommissionering netop gennemført en vanskelig ingeniøroperation, der bestod i at erstatte en 22 tons tung metalprop med et bevægeligt låg oven på reaktoren.

Det nye låg er udstyret med lemme, således at man kan skille reaktoren ad indefra ved at sende en robot-arm igennem låget. Den fjernede metalprop, som indeholder en betydelig mængde radioaktivitet, er nu placeret i en sikret afskærmningsbeholder på Risø-området.

Lav stråling til personalet
Beredskabsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen (ved Statens Institut for Strålebeskyttelse, SIS) er tilsynsmyndigheder for afviklingen af de nukleare anlæg på Risø-området. SIS og Beredskabsstyrelsen har over det sidste halve år vurderet og godkendt alle trin i arbejdsprocessen, inkl. selve løftet, afskærmning, transport og lagring.

Målinger har vist, at de maksimalt registrerede radioaktivitetsdoser for håndteringspersonalet var langt under den fastsatte målsætning for operationen, der således er gennemført tilfredsstilende.

Find mere information om operationen hos Dansk Dekommissionering og læs mere om SIS og Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab via links i højre kolonne.