[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Hvert år omkommer omkring 75 danskere i brande, og knap halvdelen af dødsofrene er 67 år eller ældre. For at medvirke til at nedbringe antallet af dødsofre er der udviklet et nyt koncept kaldet Brandsikker Bolig, hvor den kommunale hjemmepleje og brandvæsenet samarbejder om at øge brandsikkerheden hjemme hos ældre og andre udsatte borgere.

Grundlæggende for Brandsikker Bolig er brandforebyggende hjemmebesøg. Det går ud på, at hjemmeplejen via en screeningliste udpeger borgere med størst risiko for at blive ramt af en brand i eget hjem.

Brande, hvor nogen dør eller kommer alvorligt til skade, rammer nemlig langt overvejende private hjem. Og ofrene er oftest svage ældre eller andre udsatte mennesker, der i mange tilfælde er modtagere af offentlige plejeydelser.

Screeningslisten videregives til brandvæsenet, der besøger borgeren i hjemmet. Under besøget forklarer en brandforebyggelseskyndig om brandfarerne i hjemmet og rådgiver borgeren om, hvordan brandsikkerheden i boligen kan forbedres. Der kan også blive installeret en røgalarm under besøget.

5.000 brande forhindret i England
Brandsikker Bolig bygger på positive resultater fra bl.a. Norge og England, hvor brandvæsenet og sociale myndigheder på samme måde samarbejder om at målrette forebyggelsesindsatsen ved at finde frem til de mest udsatte borgere.

En undersøgelse, foretaget i 2013 af London Fire Brigade, viser at sandsynligheden for, at der opstår brand i en bolig, hvor der er foretaget et brandforebyggende hjemmebesøg, er meget mindre end i boliger, hvor det ikke er sket. Samtidig estimeres det i undersøgelsen, at brandvæsenets forebyggende hjemmebesøg over en periode på seks år har forhindret omkring 5.000 brande i at opstå.

Frivilligt hjemmebesøg
Et brandforebyggende hjemmebesøg er et frivilligt tilbud til borgerne, og før et besøg kan gennemføres, skal borgeren give sin tilladelse. Brandsikker Bolig tilbydes kommuner over hele landet. Konceptet er udviklet af Beredskabsstyrelsen i et samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) og med støtte fra TrygFonden.

Billeder af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie
Brandsikker Bolig blev lanceret tirsdag de 30. september ved et arrangement i Herlev, hvor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie deltog. Billeder kan downloades herunder og frit anvendes til redaktionelt brug med kreditering af fotograf Henrik Lüthcke.

     
     

Læs mere om Brandsikker Bolig og find statistik over dødsbrande i Danmark via links i højre kolonne.