[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

De fleste forbinder sankthansaften med sange og hyggelige timer omkring bålet. Men for at sikre, at kun heksen og sankthansbålet bliver brændt af, er det vigtigt, at afstandsreglerne for afbrænding af sankthansbål overholdes.

Afstandsreglerne er fastsat ved lov i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Heraf fremgår det, at sankthansbål og andre bål med en diameter, der er større end 120 cm, skal være placeret i en afstand af mindst:

• 30 meter fra bygninger med hårdt tag
• 60 meter fra letantændelige markafgrøder
• 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. samt oplag af brandfarlige stoffer og andet let antændeligt materiale

For mindre bål (op til 120 cm i diameter) gælder andre afstandsregler. I højre kolonne er der link til bekendtgørelsen, hvor alle afstandsreglerne findes.

Sund fornuft og forsigtighed
Reglerne er med til at sikre, at hyggelige stunder som sankthansaften forbliver hyggelige og festlige. Men udover at følge reglerne skal man også bruge sin sunde fornuft.

- For at undgå, at bålet udvikler sig til en brand til fare for personer og omgivelser, er det vigtigt at tage sine forholdsregler, siger kampagnemedarbejder i Beredskabsstyrelsen Mikkel Kjær Rønnow og fremhæver følgende tre tommelfingerregler:

• Lad være med at bruge optændingsvæske eller brandfarlige væsker som benzin eller sprit, når bålet skal tændes.
• Hold hele tiden øje med bålet og forlad det først, når det er helt slukket.
• Vær altid opmærksom på, at små børn ikke kommer for tæt på bålet.

Regler og råd om sankthansbål m.v.
Beredskabsstyrelsen har lavet en kampagneside med regler og råd om sankthansbål. Desuden findes pjecen ’Grill, bål og ukrudtsbrænder – med omtanke’, som også giver god vejledning i undgå andre af sommerens brandfarer. Se links i højre kolonne.