[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Et 26 mand stort hold fra Beredskabsstyrelsen vendte søndag den 1. juni tilbage til Danmark efter at have været udsendt til Serbien i 14 dage.

Under udsendelsen har holdet arbejdet i døgndrift på at fjerne vand fra oversvømmede områder i byerne Svilajnac og Obrenovac. Samlet set har holdene fra styrelsen fjernet over 300 millioner liter vand fra oversvømmede områder i de to byer.

Opgaverne har bl.a. bestået i at fjerne vand fra et anlæg til forsyning af rent drikkevand til lokalbefolkningen og ved lokale pumpestationer, så de serbiske myndigheder igen selv kan varetage opgaven med at flytte vandet tilbage til de oversvømmede floder.

Vigtigt at kunne hjælpe
- Vores udsendte har ydet en kæmpe indsats, som de fortjener stor ros og anerkendelse for. Det gælder også for de folk, som fortsat yder en indsats i Bosnien. Oversvømmelserne på Balkan er de største i mere end hundrede år, og det er vigtigt, at Danmark og de øvrige europæiske lande er klar til at hjælpe i sådanne akutte og vanskelige situationer.

- Jeg er glad for, at vi med Beredskabsstyrelsens tilstedeværelse i Serbien har været i stand til at hjælpe lokalbefolkningen med igen at få adgang til noget så basalt som rent drikkevand, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

Efter indsatsen har borgmesteren i byen Svilajnac efterspurgt postadresser til hver enkelt af de udsendte fra styrelsen, så de kan få tilsendt et personligt takkebrev fra byen.

Stadig mandskab i Bosnien
Beredskabsstyrelsen har fortsat 34 mand med pumpe- og vandrensningsmoduler udsendt til nabolandet Bosnien, hvor oversvømmelserne også har ramt befolkningen hårdt.

Mandskabet, der har været udsendt til Serbien, består af befalingsmænd og værnepligtige redningsspecialister fra styrelsens afdelinger i Haderslev, Herning og Næstved.

Beredskabsstyrelsens bidrag til at afhjælpe konsekvenserne af oversvømmelserne på Balkan er sket efter anmodning fra landene via EU’s center for koordination af katastrofehjælp, ERCC.

Læs mere
Find mere information om Beredskabsstyrelsens internationale beredskab sthyrelsens indsatser på Balkan via links i højre kolonne.