[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

FN’s videnskabelige komité om effekten af radioaktiv stråling, UNSCEAR, har offentliggjort en rapport om konsekvenserne af strålingen efter ulykken på det japanske kernekraftværk Fukushima Daiichi. Analysen af målingerne viser, at befolkningen i området ikke har været udsat for markante strålingsniveauer set i forhold til den naturligt forekommende baggrundsstråling, man over tid udsættes for.

Hovedårsagen til, at strålingen ikke har haft større effekt er ifølge rapporten, at de japanske myndigheder hurtigt evakuerede omkring 78.000 mennesker, der boede indenfor en radius af 20-30 km af kernekraftværket. Rapporten pointerer dog, at netop masse-evakueringerne samtidig medførte store og i visse tilfælde fatale gener for de berørte. Det er først i denne måned, mere end tre år efter ulykken, at visse beboere er begyndt at vende tilbage til Fukushima-området.

Ingen stigning i kræfttal
De relativt lave strålingsniveauer betyder, at FN’s eksperter ikke forventer, at der vil være en målbar effekt på tallene for hverken cancer, fødselsdefekter eller arvelige sygdomme i området som følge af ulykken. En gruppe på godt 170 arbejdere tilknyttet værket har dog været udsat for højere stråling, og vil blive fulgt tæt af myndighederne. Omkring 360.000 børn under 18 år overvåges desuden præventivt, da der kan være en forhøjet risiko for, at de udvikler kræft i skjoldbruskkirtlen. Intet tyder dog indtil nu på, at dette er tilfældet.

Rapporten konkluderer også, at strålingens effekt på miljøet, såvel til lands som til vands, vil være af forbigående karakter på trods af de store mængder af radioaktivt materiale, der slap ud, da et voldsomt jordskælv og en efterfølgende tsunami ramte det nordøstlige Japan i marts 2011.

Baggrund
Ulykken på Fukushima Daiichi anses sammen med nedsmeltningen af Chernobyl-værket i det nuværende Ukraine i 1986 som en af de største nukleare katastrofer, verden har set, og de samfundsøkonomiske og psykologiske konsekvenser af ulykken og de efterfølgende evakueringer har været meget voldsomme, omend den helbredsmæssige effekt altså ikke er alarmerende.

I Danmark varetager Beredskabsstyrelsen det nukleare beredskab i samarbejde med Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS), der hører under Sundhedsstyrelsen.

Se rapporten fra UNSCEAR og læs mere om Fukushima-ulykken, Statens Institut for Strålebeskyttelse og Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab via links i højre kolonne.