[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]


Hvordan udvikler vejret sig? Kører mit tog? Fraråder politiet at gå ud? En ny undersøgelse foretaget af Epinion for Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen indikerer, at befolkningen i stigende grad bruger sociale medier til at søge svar på deres spørgsmål under større krisesituationer som f.eks. storme, orkaner og oversvømmelser.

I undersøgelsen svarer 17 procent af danskerne, at de under stormen Allan i

 
Klik på billedet for at se infografikken

oktober 2013 blandt andet brugte socialemedier som kilde til information. Til sammenligning svarede blot 6 procent ja til samme spørgsmål i en evaluering af myndighedernes kommunikationsaktiviteter under Fukushima-katastrofen i 2011.

I aldersgruppen 18-34 år oplyser hele 41 procent af de adspurgte, at de fik informationer fra sociale medier i forbindelse oktoberstormen.

Øget aktivitet under kriser
Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen benyttede begge sociale medier til at følge hændelsens udvikling og dele kriseinformation under efterårets to storme, Allan og Bodil.

Beredskabsstyrelsens kommunikationschef, Thomas Dybro Lundorf, forventer, at sociale medier bliver endnu vigtigere under kriser fremover:

- Allerede under stormen Bodil i december havde vi en fornemmelse af, at især Twitter blev brugt i endnu højere grad end under stormen Allan i oktober. Sociale medier er gode til krisekommunikation, fordi informationen spredes lettere og hurtigere end via de traditionelle kanaler, når det går stærkt.

Fra sociale til traditionelle medier
Medierne er fortsat befolkningens vigtigste kilde til information under kriser. Det gjaldt ifølge undersøgelsen for 92 procent af borgerne under stormen Allan. Men også i den sammenhæng spillede sociale medier en stor rolle, understreger kommunikationschef i Rigspolitiet, Rikke Egelund:

- Medierne følger myndighedernes sociale medieprofiler og viderebringer relevant information til offentligheden med det samme. På den måde kommer vores budskaber hurtigt ud til borgerne, selvom det ikke er alle her i landet, der følger os direkte via Twitter og Facebook.

Find mere information
Begge undersøgelser er repræsentative for befolkningen og er gennemført af analysebureauet Epinion. Find dem via links øverst i højre kolonne.