[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Det fremgår af aftalen mellem KL og regeringen, at de kommunale redningsberedskaber skal reduceres fra 87 til op mod 20 ved sammenlægninger til større enheder. Herved forventer man at kunne indhente effektiviseringer for samlet set omkring 175 millioner kroner.

Kommunerne vil senest den 1. januar 2016 etablere sig i nye, tværkommunale enheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.

I aftalen nævnes det også, at det forventes, at der vil være besparelser at hente ved strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige redningsberedskab. Rammerne herfor forventes at skulle forhandles med Folketingets partier.

Se hele aftalen mellem regeringen og KL og læs mere om redningsberedskabet i Danmark via links i højre kolonne.