[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsens folk er så småt ved at pakke de sidste store pumper og slanger sammen efter en lang række indsatser i forbindelse med oversvømmelserne i Nordjylland, hvor særligt områder i Hjørring og ved Frederikshavn blev udsat for store mængder vand som følge af de kraftige regnskyl, der ramte regionen torsdag og fredag i sidste uge.

Oversvømmelserne var så omfattende, at styrelsen sendte højkapacitetspumper og mandskab fra afdelingerne i Herning, Haderslev og Næstved samt et afløsningshold fra Allinge til at hjælpe de kommunale redningsberedskaber og kollegerne fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland.

I alt deltog omkring 200 værnepligtige redningsspecialister, befalingsmænd og frivillige fra fem ud af seks af Beredskabsstyrelsens regionale centre i arbejdet med at lænse vand væk fra de berørte områder.

Næsten al pumpekapacitet sat ind
- Det har virkelig været en af vores store indsatser denne her, også væsentligt større end ved skybruddene i København og Vestjylland for nylig, siger Lars Schou, vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen.

- Vi opretholdt naturligvis et minimumsberedskab på alle centre i tilfælde af, at der skulle være behov for assistance andre steder i landet, men herudover havde vi stort set alt disponibelt mandskab og pumpemateriel af sted for at lænse vand i Nordjylland, siger Lars Schou.

Kan indsættes i hele landet
Beredskabsstyrelsen varetager det statslige redningsberedskab i Danmark og yder assistance i form af specialuddannet personel til kommunale redningsberedskaber, politiet og andre beredskabsaktører ved større og længerevarende ulykker og katastrofer, der er mandskabskrævende eller kræver specialudstyr.

Styrelsen har seks operative centre, hvorfra mandskab og materiel kan indsættes overalt i landet i tilfælde af store ulykker og katastrofer, eksempelvis ved store oversvømmelser som de, der har ramt København, Vestjylland, Bornholm og Nordjylland i den seneste tid.

Læs mere om det statslige redningsberedskab og se infografik i højre kolonne.