[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Over 200 repræsentanter for 35 internationale katastrofeberedskabs- og nødhjælpsorganisationer, FN og Europa-Kommissionen deltager i denne uge i en stor samarbejds- og koordinationsøvelse i grænseområdet mellem Danmark og Tyskland kaldet TRIPLEX 2013.

I øvelsesscenariet bliver to nabolande ramt af en kæmpe cyklon. Livet for næsten en million mennesker rammes af katastrofen, 5.000 omkommer eller registreres som savnede og 50.000 får akut brug for husly, vand og føde.

Kernen i koordinationsopgaven på landjorden er den såkaldte On-Site Coordination Centre (OSOCC), der drives i et samarbejde mellem koordinationseksperter fra FN og Europa-Kommissionen.

En af verdens største civile katastrofeøvelser
TRIPLEX 2013 er en af verdens største civilt ledede katastrofeøvelser. For at kunne koordinere den internationale hjælpeindsats skal øvelsesdeltagerne gennemføre vigtige opgaver som evakuering, indkvartering af internt fordrevne og genopbygning af infrastruktur.

Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev (BRTS) lægger bl.a. øvelsesplads til TRIPLEX 2013, hvor der er opsat basecamps og OSOCC. Onsdag den 2. oktober inviteres pressen til at deltage i et arrangement hos BRTS. Læs om akkreditering via boksen i højre kolonne.

International Humanitarian Partnership
TRIPLEX er organiseret af International Humanitarian Partnership (IHP), som er et samarbejde mellem statslige katastrofeberedskaber fra Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland, herunder Beredskabsstyrelsen.

Øvelsen er medfinansieret af midler fra Europa-Kommissionens civilbeskyttelsesmekanisme.

Læs mere
Find mere information om TRIPLEX 2013 via linket i højre kolonne.