[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Den 30. januar klokken Kl. 10.10 blev Beredskabsstyrelsen Nordjylland tilkaldt til en større gårdbrand for at assistere Thisted Brandvæsen. Indsatsen omfattet fuldt vagthold og redningskran, og det samlede mandtimeforbrug blev på 143,5 timer.


Samme dag klokken 15.00 blev Beredskabsstyrelsen Sydjylland tilkaldt af Tønder Redningsberedskab i forbindelse med stormflodsvarsler for Ballum og Rømø. Forinden havde Beredskabsstyrelsen Sydjylland allerede hævet sit beredskab, efter at DMI havde udsendt varsel om storm og forhøjet vandstand.


For Ballumområdets vedkommende blev der afsendt et fuldt vagthold, som rekognoscerede langs kysten for at opdage evt. vandindtrængen. For Rømøs vedkommende blev der ligeledes udsendt et fuldt vagthold. Der deltog desuden frivillige i begge indsatser.


Kemiindsats i forbindelse med selvmord

Klokke 22.00 samme dag blev Beredskabsstyrelsens kemiske beredskab anmodet om rådgivning i forbindelse med et selvmord, som havde fundet sted i et plantageområde i nærheden af Padborg. En person havde i en bil taget sit liv ved sammenblanding af kemikalier, der havde dannet den yderst farlige giftgas hydrogensulfid.


Rådgivningen blev givet til redningsberedskabets og politiets indsatsledere, embedslægen, Giftlinjen, HazMat-hold m.fl. Der skete en løbende rådgivning indtil klokken 7.00 den følgende morgen.


Klokken 23.50 blev der tilkaldt et HazMat-hold fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland. Der blev afsendt 3 befalingsmand og 2 menige. Holdet blev indsat til identifikation af kemikalierne på stedet og udtagning af den omkomne fra køretøjet. Holdet var tilbage på centeret i Herning næste morgen klokken 8.00.


Endelig blev Beredskabsstyrelsen Sydjylland klokken 00.40 anmodet om at assistere med en basisbil og en CBRN-vogn. Der blev afsendt 2 befalingsmænd og 7 menige. Holdet blev indsat til etablering af et rensepunkt for HazMat-holdet samt neutralisering og emballering af kemikalierne. De opsamlede kemikalier blev afleveret hos beredskabet i Aabenraa, og holdet var tilbage på centeret i Haderslev kl. 7.00.