[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB, holder i disse dage sit årsmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center. Blandt de mange talere på årsmødet er traditionen tro Beredskabsstyrelsens direktør, som gik på talerstolen torsdag formiddag.


Henning Thiesen indledte med at understrege vigtigheden af samarbejdet mellem beredskabets forskellige aktører, både når det gælder dagligdagens hændelser og ved større ulykker og katastrofer.


- Vi skal fastholde fokus på, at der er en dagligdag, som skal fungere driftssikkert og effektivt. Det er de mange daglige hændelser og indsatser. Men vi kan ikke nøjes med at være dygtige til dagligdagens opgaver. Vi skal også kunne løse de sjældne, mandskabskrævende og omfattende ulykker og udvikle beredskabet i lyset heraf, sagde Henning Thiesen.


Krisestyring, forebyggelse, internationalt beredskab og effektivt beredskab

Med udgangspunkt i den politiske aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 talte Henning Thiesen herefter om redningsberedskabets forestående arbejde med udvikling af krisestyring og beredskabsplanlægning, forebyggelse, internationalt beredskab og ikke mindst sikringen af et effektivt samlet redningsberedskab.


Læs Henning Thiesens tale i sin helhed ved at følge linket i højre kolonne. Her er der også links til årsmødeprogrammet og aftalen om redningsberedskabet i 2013 og 2014.