[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Udbredelsen af informations- og kommunikationsteknologi i samfundet har øget risikoen for cyberangreb eller andre hændelser, der kan påvirke teknologien og dermed hele en organisations infrastruktur. Det er derfor vigtigt at have procedurer og planer, der træder i kraft i tilfælde af sådanne hændelser.


Beredskabsstyrelsen har forud for den nationale krisestyringsøvelse, KRISØV 2013, udviklet en dilemmaøvelse, der sætter fokus på myndigheder og organisationers beredskab i forhold til it-nedbrud i stor skala. Under øvelsen præsenteres deltagerne for fire forskellige scenarier, der hver danner baggrund for en opfølgende diskussion, som har til formål at klargøre og udvikle sikkerhedsberedskabet på it-området.  


En reel trussel
Flere danske virksomheder og myndigheder har været udsat for forstyrrende eller skadelige angreb i de seneste år, eksempelvis Erhvervs- og Vækstministeriet, NemID og it-leverandøren CSC.


Cyberangreb er således en særdeles reel trussel, og var da også blandt de ti største risici, der blev udpeget i Beredskabsstyrelsens rapport Nationalt Risikobillede, der blev offentliggjort tidligere i år. 


Dilemma-øvelsen er udviklet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Center for Cybersikkerhed.


Find øvelsen samt yderligere information om cybersikkerhed via links i højre kolonne.