[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Hovedscenariet for KRISØV 2013 er et større koordineret cyberangreb mod Danmark. Angrebet vil i særlig grad blive rettet mod kritiske samfundsfunktioner og vil medføre omfattende afledte fysiske konsekvenser i ramte sektorer, hvilket bliver simuleret under øvelsen.

KRISØV er en tilbagevendende krisestyringsøvelse, der hvert andet år øver centrale aktørers evne til at opretholde og videreføre samfundskritiske funktioner i en situation, hvor disse funktioner trues, svækkes, afbrydes eller ødelægges.

Træner kerneopgaver i krisestyringen
Øvelsen skal danne grundlag for at styrke varetagelsen af kerneopgaverne i krisestyringen, herunder at afprøve om rolle- og ansvarsfordeling, planer, procedurer og samarbejdsrelationer fungerer efter hensigten.

Cyberangrebs-øvelsen vil involvere alle led af det nationale krisestyringssystem, herunder den Nationale Operative Stab (NOST) og det centrale operative kommunikationsberedskab (DCOK), Embedsmandsudvalget for Sikkerhedsspørgsmål og Regeringens Sikkerhedsudvalg. 

Deltagere
 • Statsministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Rigspolitiet
 • Beredskabsstyrelsen
 • Politiets Efterretningstjeneste
 • Forsvarets Efterretningstjeneste
 • Center for Cybersikkerhed
 • Sundhedsstyrelsen
 • Forsvarskommandoen
 • Statens IT
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Energistyrelsen
 • Fødevarestyrelsen
 • Søfartsstyrelsen
 • Geodatastyrelsen
 • Trafikstyrelsen
 • Statens Seruminstitut
 • Københavns Politi
 • Region Hovedstaden
 • Københavns Kommune
 • Lokal Beredskabsstab København
 • Energinet.dk
 • Dong Energy
 • NETS
 • Danmarks Radio
 • Metroselskabet/Metroservice
 • Version2
 • Computerworld
 • Storbritanniens ambassade
 • Norges ambassade
 • Sveriges ambassade.
Mere information
Læs mere om KRISØV og cybersikkerhed via links øverst i højre kolonne.