[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Over 70 befalingsmænd og værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen har i løbet af weekenden været tilkaldt til slukning af brande i forskellige dele af landet.

Den største indsats fandt sted i Kolding, hvor mandskab og materiel fra Beredskabsstyrelsens centre i Haderslev og Herning bistod det lokale brandvæsen ifm. en voldsom brand i en beboelsesejendom i Kolding, der opstod søndag aften.  Beredskabsstyrelsens indsats bestod primært i etablering af fast vandforsyning til det omfattende slukningsarbejde og opskæring af tagkonstruktionen, som branden også havde bredt sig til. Politiet oplyser, at op mod ti lejligheder er udbrændt og mindst 120 personer evakueret.

Beredskabsstyrelsen Sjælland har assisteret brandvæsenet ved slukningen af en brand på et sjællandsk gods – også hér blev der udlagt brandslanger til fast vandforsyning og sikret mod yderligere brandspredning. En af beredskabscentrets redningskraner har herudover været indsat til en brand i bigballer ved Sorø.