[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Solcelleanlæg, el-ladestationer, skumisolering af bygninger mv. Den teknologiske udvikling giver nye udfordringer for redningsberedskabet og andre myndigheder og organisationer, der arbejder med brandsikkerhed.

Beredskabsstyrelsen og Teknologisk Institut inviterer i samarbejde med Energistyrelsen, DBI m.fl til temadag om brandsikkerhed ved nye teknologier.
Temadagen består af oplæg, debat og erfaringsudveksling på tværs af myndigheder, organisationer og faggrupper.

Oplæggene vil bl.a. handle om udviklingen på byggemarkedet i forhold til installationer og konstruktioner og eksempler på brandtekniske og beredskabsmæssige problemstillinger i solceller, ladestationer, el-køretøjer og andre nye teknologier.

Mærkningsordninger og brandteknisk rådgivning
Der vil også være oplæg om de mærkningsordninger, forskrifter og vejledninger, der er relevante for sagsbehandlingen i kommunerne, samt om rådgiverens erfaringer, muligheder og faldgruber i den brandtekniske dokumentation.

Oplægsholderne vil bl.a. være repræsentanter fra Teknologisk Institut, Energistyrelsen, ETA Danmark AS, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB).

Find mere information
Læs mere om temadagen, herunder programmet og/eller tilmeld dig til arrangementet via links øverst i højre kolonne.