[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Redningsberedskabet og andre interesserede kan nu læse nyt om håndtering af indsatser på steder med solcelleanlæg, efterhånden som Beredskabsstyrelsens arbejde med at udarbejde en ny vejledning til redningsberedskabet skrider frem.


Styrelsen har oprettet et webtema, hvor der løbende vil blive publiceret information fra udbyttet af arbejdet med vejledningen. Beredskabsstyrelsen har taget initiativ til at udarbejde vejledningen, fordi udbredelsen af solcelleanlæg giver nye udfordringer for redningsberedskabet.


Elektricitet og nedstyrtningsfare

Brandfolk skal ikke mindst være opmærksomme på elektricitet, mens de slukker brande på steder med solcelleanlæg. Anlæggene producerer nemlig strøm, så længe der er sollys i dagtimerne. Der er også nedstyrtningsfare i en større omkreds omkring skadestedet.


Håndteringen af særlige farer under indsatser, herunder elektricitet, indgår allerede i uddannelsen af brandfolk. Beredskabsstyrelsen udarbejder således vejledningen for at klæde brandfolkene bedre på til at kunne håndtere brande i bygninger med solcelleanlæg.


Vejledningen udarbejdes i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), Kommunernes Landsforening (KL), Sikkerhedsstyrelsen, BAR transport og engros - Brand og redning, Dansk Solcelle Forening og Teknologisk Institut. Vejledningen vil efter planen være færdig i slutningen af 2012.


Se temaet ved at følge linket i højre kolonne.