[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Brandteknisk byggesagsbehandling, herunder de lovpligtige brandsyn, har hidtil været varetaget af de kommunale indsatsledere. Med den nye uddannelse kan holdlederne nu også blive inddraget i dette arbejde.


For at blive taget i betragtning til den nye uddannelse kræves det, at man har gennemført enten indsatsleder-uddannelsen eller holdleder-brand-uddannelsen.


Langt de fleste brandsyn kan klares med grunduddannelsen

Den nye uddannelse i delt op i to forløb. Det første forløb, Brandteknisk Grunduddannelse, giver autorisation til at varetage brandsyn og dertil relateret sagsbehandling i en kommunal beredskabsforvaltning i udvalgte brandsynspligtige objekter.


- Med en bestået grunduddannelse kan man behandle op imod 75 % af kommunernes brandsynsobjekter, vurderer Flemming Jensen, der er kursusleder i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse.


Samtidig vil holdledere nu også få adgang til at gennemføre uddannelsen.


- Det vil give kommunerne større fleksibilitet, at uddannelsen nu er delt op i en grund- og en videreuddannelse. Vejen frem til at opnå autorisation til at gennemføre de fleste brandsyn er samlet set blevet kortere, fastslår Flemming Jensen.


Kursister, der har gennemført og bestået grunduddannelsen, har mulighed for at fortsætte med videreuddannelsen, men behøver det ikke.


Med videreuddannelsen klares alle opgaver

Har man gennemført grunduddannelsen, kan man gå videre med Brandteknisk Videreuddannelse. Denne uddannelse giver autorisation til at varetage brandsyn og brandteknisk sagsbehandling af alle typer sager i en kommunal beredskabsforvaltning.


Begge uddannelsesforløb varer tre uger. Såvel grund- som videreuddannelsen indeholder et praktikforløb over to dage i kursusdeltagernes egne kommunale beredskabsforvaltninger. Herunder vil kursisterne bl.a. skulle gå brandsyn med erfarende kolleger.


Læs mere om Brandteknisk Grunduddannelse og Brandteknisk Videreuddannelse ved at følge linkene i højre kolonne.