[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Sommersolen har for alvor gjort sin entré over Danmark, og grillfolket er klar til at tænde op under kullene. Men husk at tænke dig om, når du bruger din grill: Hvert år rykker brandvæsenet ud til cirka 100 brande, som er antændt af gløder fra grill.

Brandene opstår typisk ved, at der er grillet for tæt på brandbart materiale, ved forkert optænding, eller ved at aske og gløder fra grillen ikke er slukket ordentligt, når de bliver smidt ud.

Tænk før du griller
For at undgå, at grillaftenen ender i en brand, skal du tage følgende forholdsregler:


  • Grill med sikker afstand: Din grill (gas-, kul-, eller engangsgrill) skal placeres udendørs og i passende afstand fra brandbart materiale, som f.eks. stråtag, legehus, lyng o.lign. Det er dog tilladt at grille på åbne altaner, men beboerforeninger kan forbyde det. Tjek derfor ordensregler og vedtægter i din beboerforening, før du tænder grillen.  
  • Grill aldrig i lukkede rum: Grillen må ikke tændes i lukkede rum, da grillen udvikler farlig kulilte. Altaner, udestuer og andre overdækkede rum skal mindst have en åben langside til det fri, før det er tilladt at grille dér.

  • Grill med omtanke: Vis hensyn til naboer eller andre i din nærhed, der kan blive generet af røgen. Og hav vand klar til slukning, hvis uheldet skulle være ude.

Læs flere gode råd før du griller via linket i højre kolonne til Beredskabsstyrelsens grilltema.