[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Orkanen Sandy er ikke kun historisk, fordi den er den største af sin art i Atlanterhavet i nyere tid. Også i myndighedernes håndtering af orkanen er der nye tendenser. De amerikanske beredskabsmyndigheder og private aktører med beredskabsansvar har nemlig i stor stil benyttet sig af sociale medier som led i indsatsen – både før, under og efter, at den ramte den amerikanske østkyst natten til i dag, tirsdag.

 

Beredskabsstyrelsens amerikanske søsterorganisation, Federal Emergency Management Agency (FEMA), på Facebook – klik for at gå til siden.


Det er hovedsageligt Facebook og Twitter, som er blevet brugt til at give borgerne i de ramte områder hurtig, direkte og fleksibel information om orkanens udvikling og om, hvordan borgerne bør forholde sig.


FEMA på banen

Knap 170.000 amerikanere abonnerer eksempelvis på tweets fra Beredskabsstyrelsens søsterorganisation i USA, FEMA (Federal Emergency Management Agency).


Fra den 26. til den 30. oktober har FEMA udsendt over 50 opdateringer via Twitter med råd om, hvordan borgerne bør forholde sig. Herudover har FEMA videresendt et lignende antal tweets fra andre beredskabsaktører med ansvar for kritisk infrastruktur som f.eks. elforsyning og trafik.


Beredskabsstyrelsen på sociale medier

Brugen af sociale medier er i de senere år blevet en stadig mere integreret del af myndighedernes kommunikation til borgerne, både i udlandet og i Danmark, og både til daglig og som led i krisehåndteringen. Beredskabsstyrelsen lancerede i august 2012 Facebook-profiler for alle styrelsens beredskabscentre og tekniske skole, og inden for en overskuelig fremtid går styrelsen efter planen også på Twitter.


- Vi gør det dels for at dække et informationsbehov til daglig, dels for at blive gode til at bruge sociale medier i tilfælde af større ulykker og katastrofer, som det ligger inden for Beredskabsstyrelsens sektoransvar at kommunikere om. Eksempelvis udslip af radioaktive stoffer, siger kommunikationschef Thomas Dybro Lundorf.