[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

For at støtte op om enkelte organisationers udarbejdelse af en generel beredskabsplan har Beredskabsstyrelsen udarbejdet en skabelon til gennemgang af planen med henblik på at kunne identificere eventuelle muligheder for forbedringer. Skabelonen vurderer blandt andet planens form og anbefalinger samt behandler vurderingspunkterne under fem kerneopgaver:


  • Aktivering og drift af krisestab
  • Informationshåndtering
  • Koordination af handlinger og ressourcer
  • Ekstern krisekommunikation
  • Operativ indsats

Fokus på mulige forbedringer

Gennemgangen af beredskabsplanen er ikke er et formål i sig selv, men et redskab til at forbedre beredskabsplanen. Enkelte organisationer kan selv anvende skabelonen til at prioritere og målrette arbejdet med at revidere deres beredskabsplan. Organisationen kan begynde sin revisionsproces ved at anvende skabelonen på den gældende beredskabsplan eller bruge skabelonen som tjekliste i forhold til allerede vedtagne beredskabsplaner.


Skabelonen bruges også af Beredskabsstyrelsen ved gennemgang af organisationers generelle beredskabsplaner, for eksempel i forbindelse med høring eller rådgivning. Beredskabsstyrelsen bruger her skabelonen med henblik på at give organisationerne kommentarer, der kan hjælpe med at forbedre den generelle beredskabsplan.


Skabelonen præsenteres sammen med en vejledning i brug af skabelonen. Under linket til højre findes både skabelonen og vejledningen samt vejledningen i Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning og en vejledning i udarbejdelse af en generel beredskabsplan.