[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Brandmænd, politibetjente og læger bruger kompetencerne, som de opnår på Beredskabsstyrelsens uddannelser, når de vender tilbage til deres arbejde i samfundets beredskab.

Ifølge en ny effektmåling har fire ud af fem kursister efterfølgende anvendt deres nye færdigheder i deres daglige job inden for redningsberedskabet, politiet eller sundhedsberedskabet.

Det er ikke kun deltagerne selv, der bemærker, at de har fået nye kompetencer: Næsten seks ud af ti kursister svarer i målingen, at de har fået positiv respons på de nye kompetencer fra deres leder.

Styrker samfundets beredskab
Beredskabsstyrelsens uddannelser er med til at skabe sammenhæng på tværs af de myndigheder og faggrupper, der træder til ved krisesituationer, ulykker eller katastrofer.

    Syv ud af ti kursister giver således udtryk for, at de har fået styrket deres faglige netværk under kurset.

Effektmålingen baserer sig på svar fra 477 kursister, der har deltaget i Beredskabsstyrelsens beredskabsfaglige uddannelser.

Undervisningen på styrelsens uddannelser foregår enten i Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev eller i Beredskabsstyrelsens Kursuscenter i Snekkersten.

Find mere information

Læs effektmålingen ved at klikke på linket i højre kolonne. Her findes også et link til en effektmåling af Beredskabsstyrelsens værnepligtuddannelse og styrelsens kursuskatalog.