[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsens opgørelse af kommunernes gennemførte brandsyn for 2011 viser et fald på 2,5 procentpoint til 97,1 procent i forhold til året før, hvor 99,6 procent af alle brandsyn blev foretaget.


Langt de fleste kommuner har gennemført alle brandsyn. Nedgangen skyldes primært, at der er enkelte kommuner, som har lave gennemførelsesprocenter. En oversigt over de enkelte kommuners foretagne brandsyn i 2011 kan ses via linket i højre kolonne.


Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i bygninger, hvor konsekvenserne af en brand kan være særligt alvorlige. Det kan f.eks. være i lokaler, hvor mange mennesker samles. Under afsnittet om brandsyn på brs.dk findes en liste over bygninger, lokaler og virksomheder, der er omfattet af brandsynsreglerne.


Samtlige brandsyn skal gennemføres

Beredskabsstyrelsen har indskærpet over for kommuner med lave gennemførelsesprocenter i 2011, at samtlige brandsyn skal gennemføres. Herudover har styrelsen været i dialog med de pågældende kommuner med henblik på, at de manglende brandsyn for 2011 kan blive gennemført.