[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Efter ulykken på det japanske Fukushima Daiichi-kernekraftværk i marts 2011, besluttede EU 's ministerråd, at der skulle udføres stresstests af alle kernekraftværker i EU. Ved årsskiftet 2011/12 forelå rapporter fra alle lande i EU, der har kernekraftværker. Efter et analyse- og vurderingsarbejde i de første måneder af  2012 blev en endelig rapport fremlagt for ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) den 25. april.


På den baggrund er EU-kommissionen og ENSREG nu blevet enige om, at arbejdet med at forbedre den nukleare sikkerhed i Europa bør videreføres, og det er derfor besluttet, at der skal udarbejdes en fælles europæisk handlingsplan.