[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen Bornholm forsyner fra fredag den 28. september en børnehave og en skole i Allinge med rent drikkevand. Nødforsyningen opretholdes, så længe Bornholms Regionskommunes Forsyning ønsker det.


Der opsættes 800-liters drikkevandstanke, og Beredskabsstyrelsen Bornholm sikrer løbende, at tankene er fyldt op med frisk drikkevand.


Herudover vil kommunens dagpleje kunne afhente drikkevand i Beredskabsstyrelsens beredskabscenter i Allinge.


Bornholms Regionskommune har etableret nødforsyning af drikkevand på den nordlige del af øen, fordi der er fundet bakterier i drikkevandet i store dele af Allinge, Sandvig, Sandkås og Olsker. Forureningen er sket i forbindelse med et gravearbejde på Brogård Vandværk, hvorved der er trængt overfladevand ind i drikkevandet.


Læs mere på Bornholms Forsynings hjemmeside, herunder om de forholdsregler man som borger bør træffe – følg linket i højre kolonne.