[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

En gennemgribende revision af hjemmesidens indhold og en mere brugervenlig informationsstruktur.


Det er de grundlæggende tiltag på denne nye version af styrelsens hjemmeside, brs.dk, der er bygget op omkring hovedmenusektionerne: Om os, Beredskab, Forebyggelse, Planlægning, Uddannelse, Værnepligt og Viden.


Lettere adgang til informationer

Indholdet under sektionerne er for størstedelens vedkommende bygget op helt fra grunden. Hovedsigtet har været at gøre det lettere for brugerne at finde de informationer på brs.dk, som de ønsker.


Til det formål er der også etableret særlige indgange til vigtige informationer og værktøjer på hjemmesiden for kommunale redningsberedskaber og øvrige myndigheder, for virksomheder og for borgere.


Tekster og indholdsstruktur er udarbejdet på baggrund af en række kvantitative og kvalitative analyser af brugernes behov, bl.a. ud fra online spørgeskemaundersøgelser, brugerinterviews og analyser af logfiler.


I den kommende tid vil den nye hjemmeside blive udbygget med flere informationer og funktionaliteter.


Spørgsmål og kommentarer til den nye hjemmeside

Generelle spørgsmål og kommentarer til den nye hjemmeside kan sendes til Beredskabsstyrelsens kommunikationsenhed på mailadressen: kom@brs.dk.