[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Efter et halvt år i Beredskabsstyrelsen kunne omkring 86 procent af de værnpligtige sidste år føje en kompetencegivende uddannelse til deres CV. Eksamensbeviset kan bruges til at søge job som brandmand, eller som et springbræt til uddannelser inden for byggeri, miljø, sundhed, teknik og politi.
 

I alt gennemførte 745 personer undervisningsforløbet i 2010. Heraf bestod 635 den afsluttende prøve i faget Brand, mens 645 af de værnepligtige bestod den afsluttende eksamen i faget Redning.
 

Brand, Miljø og Redning
Beredskabsstyrelsens uddannelse af værnepligtige har tre gennemgående fag: Brand, Miljø og Redning. Derudover udvælges halvdelen af de værnepligtige til chaufføruddannelsen, og resten uddannes i kommunikation.
 

Uddannelsen er en del af værnepligten. Det betyder, at man ikke kan springe fra undervejs i forløbet. I løbet af uddannelsen kan man desuden søge om at videreuddanne sig til mellemleder efter værnepligten. Uddannelsen foregår i et af Beredskabsstyrelsens beredskabscentre, som ligger i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og Allinge.
 

De værnepligtige indgår i Beredskabsstyrelsens operative beredskab samtidigt med, at de uddanner sig. Dermed udgør de værnepligtige en vigtig del af det samlede redningsberedskab i Danmark.