[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]Et halvt års værnepligtsuddannelse i Beredskabsstyrelsen giver nye civile kompetencer, der kan henvises til, når man søger arbejde. Det oplever mange værnepligtige, der har gjort tjeneste hos styrelsen.

Cirka 94 procent er ’meget enige’ eller ’enige’ i udsagnet om, at de personligt har fået nye kompetencer gennem værnepligtsuddannelsen, som de kan bruge i deres civile liv. Det viser den årlige effektmåling blandt Beredskabsstyrelsens værnepligtige.

Ifølge effektmålingen har 62 procent henvist til, at de har aftjent deres værnepligt i Beredskabsstyrelsen ved jobsøgning. Og fire ud af ti har efterfølgende anvendt kompetencer fra værnepligtsuddannelsen i deres arbejde.

Kompetencegivende uddannelse
Værnepligtsuddannelsen fra Beredskabsstyrelsen er kompetencegivende. Eksamensbeviset kan bruges til at søge job som brandmand eller som et springbræt til uddannelser inden for byggeri, miljø, teknik og sundhed.

Beredskabsstyrelsen uddanner hvert år 750 værnepligtige. I løbet af uddannelsen lærer de værnepligtige bl.a. at arbejde som brandmand og røgdykker, at yde førstehjælp på højt niveau og at håndtere uheld med farlige kemikalier.

Cirka 230 unge, der har aftjent deres værnepligt hos Beredskabsstyrelsen det seneste år, har deltaget i effektmålingen.

Læs effektmålingen og find information om værnepligtuddannelsen via links i højre kolonne.