[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Fire eftersøgnings- og redningshold fra Den Frivillige Indsatsstyrke (DFI) ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland og Beredskabsstyrelsen Hedehusene hædres med prisen som årets frivilligberedskab inden for redningsberedskabet i 2010.
 

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech overrakte i dag prisen til fire hold frivillige fra DFI ved en ceremoni på Frederiksberg Slot. De fire hold af frivillige blev som del af DEMA USAR (Danish Emergency Management Agency Urban Search And Rescue) certificeret som ”heavy USAR team” af FN i maj 2010 efter en 36 timer lang øvelse i Belgien.
 

- Certificeringen styrker Danmarks position som internationalt anerkendt beredskabsaktør, skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.
 

Anerkendelse
DEMA USAR kan koordinere og bedømme en katastrofesituation samt foretage eftersøgning og redning af overlevende, som er begravet under ruinerne efter f.eks. jordskælv, jordskred, oversvømmelser og eksplosioner. DEMA USAR tæller omkring 75 personer og består bl.a. af frivillige fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland og Beredskabsstyrelsen Hedehusene.
 

Hanne F. Nielsen har været tovholder på USAR-projektet hos Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Hun glæder sig på de frivilliges vegne over prisen:
 

- Prisen anerkender de frivilliges store arbejde og engagement. Det er en berettiget påskønnelse af alle de timer, som de har lagt i at uddanne og dygtiggøre sig.
 

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech delte i alt fire priser ud til frivillige, som har udmærket sig i 2010. Udover Beredskabsstyrelsens USAR-frivillige blev følgende også hædret:
 

  • Leder af det supplerende Frivillige Beredskab i Frederikssund, Ronald Graabæk fik prisen som årets frivillig inden for redningsberedskabet i 2010.

  • Tina Pedersen og Jeanette Ingemann Mathiesen fra Sanitetsgruppen i 1. Falsterske hjemmeværnskompagni fik prisen som årets frivillig inden for hjemmeværnet i 2010.
  • Hjemmeværnseskadrille 220 Nordvestsjælland fik prisen som årets enhed inden for hjemmeværnet 2010.