[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

De kommunale brandvæsener og Beredskabsstyrelsen får ofte henvendelser fra borgere, der vil vide, hvordan de skal opbevare f.eks. brandfarlige væsker og flaskegas i deres hjem. Derfor har Beredskabsstyrelsen taget initiativ til en mindre serie af foldere med information til borgerne.

Foldere om brandfarlige væsker og flaskegas
Nogle af de hyppigste spørgsmål drejer sig om opbevaring af f.eks. benzin, diesel og flaskegas.

- Det er positivt med den store opmærksomhed, så vi kan opretholde brandsikkerheden i de danske hjem. Vi har lavet folderne, så borgerne lettere kan orientere sig om reglerne og få nogle gode råd, fortæller overingeniør i Beredskabsstyrelsens Center for Forebyggelse Peter Hofman-Bang, der står bag udarbejdelsen af folderne.

Følg reglerne og tænk dig om
Den nemmeste måde at undgå uheld på er at følge reglerne og tænke sig om. Hvert år rykker brandvæsenerne ud til ca. 150 brande, der involverer flaskegas. For de brandfarlige væskers vedkommende er tallet 15-20 udrykninger om året.

- Til disse tal skal man dog formentlig lægge et noget større antal småbrande, som klares uden brandvæsenets mellemkomst, forklarer Peter Hofman-Bang.

Folderne omhandler de regler, der gælder for opbevaring af små mængder. Har man brug for at opbevare større mængder end de angivne, gælder der skærpede regler. Vejledninger om dette findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, og det er angivet på foldernes bagside, hvilke vejledninger, det drejer sig om.

Man kan også søge rådgivning hos den lokale brandmyndighed