[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen arrangerer i dagene 31. maj - 1. juni et seminar på styrelsens kursuscenter i Snekkersten om beredskabsfaglige uddannelser i de nordiske lande. Seminaret er det første i en række, som Haga’s uddannelsesgruppe har taget initiativ til. Seminaret er en udløber af Haga-erklæringen, der blev vedtaget den 27. april 2009 i Stockholm. I erklæringen giver de nordiske lande støtte til at udvikle det allerede eksisterende samarbejde på beredskabsområdet.
 

Nyudviklet dansk pædagogik
På seminaret præsenterer de statslige beredskabsmyndigheder i de fem nordiske lande de uddannelser, de hver især varetager. ”I den danske præsentation vil vi fortælle om, hvordan de danske instruktører uddannes. Vi står med en relativt nyudviklet pædagogik. Og hensigten med seminaret er netop at dele viden og erfaringer, og derigennem inspirere hinanden til at udvikle og forbedre bl.a. instruktørernes virke i beredskaberne,” siger Danmarks repræsentant i Haga’s uddannelsesgruppe, sektionschef Per Bach Jensen, Beredskabsstyrelsen.
 

Observatørordning blandt undervisere
At inspiration og erfaringsudveksling er et vigtigt værktøj, når indholdet og pædagogikken i beredskabsuddannelserne skal udvikles, ses også af et andet nyt initiativ, uddannelsesgruppen har taget: Via en hjemmeside hos den svenske beredskabsorganisation Myndigheten for Samhällsskydd och Beredskap (MSB), som varetager formandskabet i uddannelsesgruppen, kan interesserede beredskabsfaglige undervisere i ét nordisk land ansøge online om at blive observatør på uddannelsesforløb og kurser, der foregår i et af de andre nordiske lande.